”Дзвіночок”, Литвинівка
Жашківський район, Черкаська область

Звіт керівника за 2019-2020 н.р.

Презентація до звіта керівника.

http://dytsadok.org.ua/upload/users_files/5b11a27b56fce342f19df59f71a9e1ea.pptx

 

Звіт

директора закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Дзвіночок» с. Литвинівка

Жашківської міської ради Черкаської області

Гафарової Людмили Вікторівни

перед педагогічним колективом, батьками та громадськістю

за період 2019 – 2020 навчального року.

 

  Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178 «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю», відповідно до «Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно - технічних навчальних закладів про свою діяльність перед колективом та громадськістю». З метою подальшого утвердження відкритої і демократичної  системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах.

   Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Дзвіночок» с. Литвинівка Жашківської міської ради Черкаської області працює в орендованому приміщенні при Литвинівському ЗЗСО I-II ступенів. Площа орендованого приміщення – 95 кв.м. ЗДО «Дзвіночок» - заклад загальнорозвиваючого типу.

   Юридична адреса: 19209, Черкаська область, Жашківський район, село Литвинівка, вулиця Шкільна, 1.

   Ідентифікаційний код: 36000513.

   E-mail:innaviktordnz@ukr.net

  Засновником і власником закладу дошкільної освіти є Жашківська міська рада. Вона здійснює фінансування закладу дошкільної освіти, його матеріально - технічне забезпечення, забезпечує його господарське обслуговування,  харчування та медичне обслуговування дітей.

  Освітня робота в ЗДО спрямована на розвиток і формування різносторонньо розвиненої особистості. В дошкільному закладі функціонує 1 різновікова група, в якій виховується 15дітей. 2 дитини знаходиться на соціально-педагогічному патронаті. Усі діти 5-річного віку охоплені дошкільним вихованням.

  Заклад працює за 5-денним режимом роботи. Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні. З 9 - годинним перебуванням дітей в закладі (8.00-17.00).

  Навчання та виховання дітей в закладі здійснюється українською мовою.

  Для забезпечення освітнього процесу з дітьми в закладі створені необхідні умови.  Група забезпечена ігровим і дидактичним матеріалом. Працівники закладу приділяють увагу поповненню та поновленню розвивального середовища, естетичному оформленню приміщень. В групі створені умови для комфортного перебування дітей протягом дня, розвитку здібностей і нахилів, забезпечення рухової активності. Обладнані ігрові куточки, куточок природи, фізкультурний куточок, куточок чергового, книги та інші. Всі приміщення відповідають санітарно - гігієнічним вимогам, забезпечені необхідними меблями. Розвивальне середовище закладу організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям. На території закладу є ігровий майданчик з відповідним ігровим та фізкультурним обладнанням. Майданчик утримується у чистоті і порядку, обладнання пофарбоване.

 Заклад дошкільної освіти в своїй діяльності керується такими нормативно – правовими документами:

-  Конституцією України;

-  Законом України «Про освіту»;

-  Законом України «Про дошкільну освіту»;

-  Законом України «Про охорону дитинства»;

-  Конвенцією про права дитини;

-  Законом України «Про фізичну культуру і спорт»;

-  Законом України «Про мови»;

-  Базовим компонентом дошкільної освіти;

-  Положенням про дошкільний навчальний заклад;

-  Законом України «Про охорону праці»;

- Законом України «Про цивільну оборону»;

- Законом України «Про дорожній рух».

  Також здійснює свою діяльність відповідно до Статуту закладу, Правил внутрішнього трудового розпорядку.

  Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні, виховання любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традиції і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей інших націй та народів, свідоме ставлення до себе, оточення та довкілля, виховання здорової, гармонійно розвиненої особистості, запобігання розладам фізичного і психічного розвитку, підготовка дошкільнят до навчання в загальноосвітній школі, виконання вимог Базового компоненту дошкільної освіти.

  Головною метою роботи  закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.

    Режим роботи закладу відповідає вимогам законодавства та типу ЗДО. Наявність Акту готовності  закладу дошкільної освіти до навчального року, затвердженого та погодженого плану роботи на навчальний рік та оздоровчий період, надають право ЗДО «Дзвіночок» здійснювати освітньо – виховні послуги для населення в межах законодавства.

  Заклад дошкільної освіти укомплектований кадрами відповідно до штатного розпису:

директор 1

вихователь 1

музичний керівник 1

медична сестра 0.5

помічник вихователя 1

кухар 1

машиніст з прання і ремонту білизни 0.125.

Вакансій немає.

  Всі педагогічні працівники мають неповну вищу освіту, категорію «молодший спеціаліст».

  Зросту професійної майстерності і творчої активності педагогів сприяли курсова перепідготовка, самоосвіта. Педагогічні працівники приймали участь у методичних об’єднаннях, де систематично підвищували свій професійний рівень.

  Стимулюванню цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу сприяє атестація. Атестація в дошкільному закладі пройшла згідно вимог «Типового положення про атестацію педагогічних працівників». Атестувалось 2 педагогічних працівники: директор на відповідність займаній посаді і музичний керівник на відповідність займаній посаді і підтвердження 10 тарифного розряду.

     Хід атестації педагогічних кадрів у  навчальному закладі перебував на постійному контролі. Адміністрацією закладу надавалась методична допомога в організації атестації, забезпечувався контроль за її проведенням. В міжатестаційний період вивчалась система роботи педагогів шляхом відвідування занять,  інших видів діяльності з дітьми, аналізу результатів роботи з батьками вихованців.

  Методичну роботу в  закладі організовує директор .   

 Методична робота у закладі дошкільної освіти спонукає вихователя до роботи над підвищенням свого фахового рівня, сприяє збагаченню педагогічного колективу знахідками. Завдання методичної роботи полягає у створенні такого освітнього простору в закладі, де повністю було б реалізовано творчий потенціал педагогічного колективу і кожного зокрема. Фахівець, який сьогодні працює з дітьми, має володіти сучасними педагогічними технологіями. Тож намагаємось використовувати найрізноманітніші форми й прийоми роботи з вихователями, які допомагають розкрити їх творчий потенціал, спонукають до роботи по-новому.

 Методичний кабінет поповнюється навчально-дидактичними посібниками, періодичними виданнями, методичною літературою, матеріалами на допомогу педагогам. В наявності методичні розробки різних форм організації дитячої життєдіяльності, зразки перспективного і календарного планування освітньої роботи з дітьми, консультації для педагогів і батьків. Методичний кабінет укомплектований ноутбуком, принтером.

  Широкому висвітленню актуальних проблем навчання та виховання дітей дошкільного віку допомагає сучасна методична література. Значне місце відводиться періодичним виданням: «Дошкільне виховання», «Джміль», «Палітра педагога», «Бібліотечка вихователя дитячого садка».

   Організовуються виставки матеріалів з різних тем, спеціальні виставки по тематиці педагогічних рад, виставки творчості дошкільників.

   У 2019-2020 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрації закладу вдалося охопити оперативним контролем стан підготовки до нового навчального року, організацію прогулянок, виховання культурно-гігієнічних навичок, самостійної рухової діяльності дітей. Проводились тематичні перевірки: організація роботи з питань захисту здоров’я і життя дітей в побуті та природному довкіллі та аналіз рівня сформованості комунікативно-мовленнєвої компетентності.

  Протягом 2019-2020 навчального року працювали такі методичні структури: педагогічна рада, семінари, методичне об'єднання вихователів, методичні наради при завідуючій, розробка методичних рекомендацій, співбесіди та консультації з педагогами. Методична робота з педагогічними працівниками реалізовувалася як через традиційні (колективні та індивідуальні), так і нетрадиційні форми її організації.

  Традиційними формами методичної роботи у закладі є педрада, метою якої є розвиток та вдосконалення освітнього процесу, підвищення майстерності педагогічних працівників. У 2019-2020 н.р. було проведено 4 засідання педагогічної ради, на яких  висвітлювались питання  якості проведення літнього оздоровлення, формування у дітей основ безпеки життєдіяльності, стан роботи закладу дошкільної освіти з питань захисту здоров’я і життя дітей в побуті та природньому довкіллі, стан педагогічної роботи з мовленнєвого розвитку дошкільників, створення розвивального мовленнєвого середовища, роль гри в мовленнєвому розвитку дітей та інші.

  Проведені семінари були присвячені темам: фінансово-економічна освіта дошкільника, як складова загальнолюдської культури та комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільників

  Під час проведення педрад, семінарів використовувалися інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи і таке інше. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлювалися, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки.

   Колектив створював умови для емоційного благополуччя дитини, будував освітню діяльність в динамічному режимі, використовуючи різні спеціальні оздоровчі заходи.

  Моніторинг рівня засвоєння вимог  базової програми  є основним показником роботи педагогів та усього колективу  у цілому. За результатами діагностики  дошкільників по засвоєнню програми «Дитина» рівень знань дітей відповідає вимогам програми. Проаналізувавши  знання дітей старшого дошкільного віку було встановлено, що 16% дітей мають високий, 50% достатній і 34% середній рівень готовності до навчання в школі. 

  Методична робота у закладі була спрямована на створення оптимальних умов для навчання, виховання та розвитку дошкільників.

     Вихователі достатньо отримують інформації, щодо проведення занять, режимних моментів, допомогу в підготовці матеріалів до педагогічних рад, семінарів-практикумів, свят, розваг.

   Педагоги нашого закладу працювали над проблемою фінансово-економічної освіти дошкільників та проблемою пізнавального розвитку через різні види діяльності в природі.

    Заклад здійснював освітній процес у 2019/2020 навчальному році за такими пріоритетними напрямами: зміцнення і збереження здоров’я дітей, впровадження інноваційних педагогічних технологій, підвищення професійної майстерності педагогів, реалізація принципів особистісно орієнтованого підходу до навчання, виховання та розвитку вихованців.

    На базі нашого закладу у грудні відбулось методичне об’єднання вихователів громади на тему: «Економічне виховання дошкільників». Наші гості мали змогу переглянути заняття, виставку дидактичних ігор, поробок на зимову тематику, прослухати консультацію «Фінансово-економічна освіта дошкільників».

    Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р.

 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу СОVID-19», наказу МОН від 16.03.2020 р. № 406, наказу відділу освіти № 32-ОД від 18.03.2020 р. «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу СОVID-19», наказу № 11 по ЗДО «Дзвіночок» с. Литвинівка  «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу СОVID-19» та враховуючи рекомендації МООЗ у нашому закладі було організоване дистанційне навчання.

  Була створена у VIBER група для вихованців і батьків нашого закладу.

Педагогічні працівники надавали батькам рекомендації та консультації щодо організації освітньої діяльності з дітьми вдома, організації харчування, розпорядку дня, як розповідати дітям про коронавірусну інфекцію та ін.

Скидалися посилання на розвиваючі ігри та вправи, повчальні мультики, творчі завдання, іншу цікаву інформацію. Була налагоджена взаємодія з батьками, вони відправляли фото про те, чим діти займаються на карантині вдома, фото виконаних творчих робіт. Узагальнена інформація про дистанційну роботу висвітлювалась на сайті ЗДО.

  Згідно із Законом України «Про охорону праці» у дошкільному закладі здійснюється робота з охорони праці і техніки безпеки, призначені відповідальні з питань охорони праці, затверджені інструкції з безпеки на робочому місці і безпеки організації життєдіяльності дітей та учасників освітнього процесу. Робота з забезпечення безпеки життєдіяльності дошкільного закладу та учасників освітнього процесу здійснюється згідно з нормативною базою та заходів безпеки праці.

  За період роботи ЗДО у 2019-2020 р. нещасних випадків з дітьми під час освітньо – виховної роботи і робітниками на робочому місці не відбувалося.

  При складанні річного плану роботи плануються заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоров’я  дітей і працівників, попередження дитячого та дорослого травматизму.

  Організовано проводяться при прийомі на роботу і періодичні ( двічі на рік) медичні огляди працівників.

  Робота педагогічного колективу та всіх робітників ЗДО щодо профілактики дитячого травматизму будується на Базовому компоненті дошкільної освіти який спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі. Тому робота нашого  закладу з профілактики дитячого травматизму має такі завдання:

– поліпшення якості освітньої роботи з дітьми щодо питань особистої безпеки та захисту життя;

– удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів щодо формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров’я  та життя;

– пропагування здорового способу життя серед дітей та батьків;

  Протипожежна безпека у закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, призначено відповідальних осіб. Проводяться евакуаційні заходи на випадок виникнення пожеж, тиждень пожежної безпеки згідно з наказом по ЗДО.

  Охорона життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей – важливе завдання  закладу.

   Організовуючи харчування дітей, дошкільний заклад дотримується Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах,

затвердженою наказом МОН і МОЗ України від 17.04.2006 № 298/227, Постановою Кабінету Міністрів України Про затвердження норм харчування в навчальних та оздоровчих закладах (від 22.10.2004 № 1591, зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 873 9873-2007-п) від 26.06.2007), Листом МОНУ « Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»(від 21.06.07 № 1/9-394) та іншими законодавчими актами стосовно харчування.

  В закладі дошкільної освіти створена достатня матеріальна база для організації харчування дітей. Харчоблок  забезпечений   проточною холодною водою і гарячою водою, в наявності очисна система води, використовуємо воду для пиття і організації харчування, яка відповідає усім санітарним вимогам.  Працівники забезпечені санітарним одягом, який змінюється при забрудненні. Все обладнання, що використовується для зберігання та приготування продуктів харчування відповідає санітарно-гігієнічним вимогам.

  Виробничі столи мають  маркування – окремо для сирої і готової продукції .

- холодним обладнанням (холодильником побутовим) з термометром для

  контролю температурного режиму під час збереження продуктів  харчування.

- посудом різного розміру і призначення.

- інвентарем( наборами дощечок, виготовлених з твердих порід дерева, з

  гладкою поверхнею, ножами, що марковані відповідно до призначення).

   Заклад забезпечують продуктами харчування ФОП Вусик, хлібопродуктами – ТОВ «Жашків Хліб».

  Зберігаються продукти харчування з дотримання товарного сусідства, температурного режиму. Всі продукти, які використовуються для харчування дітей,  приймаються  з обов’язковою наявністю сертифікатів якості.

  Раціональний режим харчування, збалансованість раціону є основними умовами для підвищення опору дитячого організму до захворювань, для нормального росту та розвитку дітей, які виховуються в закладі.

    У  ЗДО  організоване триразове харчування. Їжа видається дітям згідно з режимом дня. Об’єм їжі відповідає віку дитини.

  Під час оздоровчого періоду в раціон харчування дітей додатково включаються фрукти, соки, які видаються під час прогулянки на другий сніданок з 10.00 до 11.00 годин. На 10% збільшується вартість дітодня.

   Для пиття діти отримують кип’ячену воду по потребі.

  Вихованці дошкільного закладу харчуються згідно розробленого перспективного меню, затвердженого в держпродспоживслужбі по сезонах, з урахуванням наявності сезонних продуктів: свіжих овочів, фруктів, ягід, сухофруктів, квашених овочів, соків  та інше. Медичною сестрою ведеться відповідна документація щодо виконання норм продуктів.

    Дотримання норм харчування в ЗДО «Дзвіночок»  здійснюється у межах відповідних бюджетних призначень.

  Харчування забезпечується за рахунок залучення бюджетних коштів та коштів батьків, батьки вносять плату за харчування дітей у сумі 50%  від вартості дітодня. Вартість дітодня становить 35 гривень, батьківська плата відповідно 17 грн. 50 коп.

  За рахунок державних коштів утримуються 1 дитина із малозабезпеченої сім’ї  і 2 дітей із багатодітних, в яких плата становить 50% від вартості дітодня.

 

Аналіз виконання норм харчування в ЗДО «Дзвіночок».

М’ясо (кг)  56%

Риба (кг)    77%

Олія соняшникова (кг) 100%

Масло вершкове (кг)    100%

Молоко (л) 43%

Сир кисломолочний (кг)       84%

Сир твердий (кг) 99%

Яйце (шт.)  78%

Цукор (кг)  100%

Картопля (кг)      86%

Овочі (кг)   63%

Фрукти (кг)         91%

Соки (кг)    77%

  Середнє виконання норм   81%.

  Питання організації харчування дітей постійно виноситься на виробничі наради і батьківські збори.

 Вихователі та помічники вихователів закладу добре обізнані з питання гігієнічного та естетичного виховання дітей, ведеться постійно планомірна робота щодо формування навичок культури харчування дошкільнят згідно програмових вимог.

 Приділяється велика увага  вихованню у дітей культурно-гігієнічних навичок прийому їжі. За кожною дитиною закріплене згідно її зросту постійне місце за столом. Перед кожним прийомом їжі стіл сервірується згідно меню. Вихованців привчають користуватись серветкою, виделкою. Дітей привчають сідати за столи охайними, з вимитими руками, зберігати правильно позу, правильно користуватися столовими приборами, їсти спокійно, безшумно, добре пережовуючи їжу.

 Починаючи з молодшого віку, організовується чергування по сервіруванню столів з використанням санітарного одягу (фартушки, косинки).

  Медичний контроль за станом харчування здійснюється медичною сестрою. Перевіряється наявність сертифікатів якості,  правильність зберігання продуктів у холодильнику, дотримання температурного режиму холодильника, санітарний стан харчоблоку та якість продуктів після збереження, контролює технологічні вимоги до приготування страв та термічної обробки сирих продуктів (фруктів, овочів), видачу готових страв.

  На основі результатів контролю проводиться індивідуальна робота з певною категорією працівників.

   Рівень організації роботи з харчування задовільний, але харчоблок потребує капітального ремонту, забезпечення професійними столами.

  На виконання вимог з фізичного виховання дітей дошкільного віку, робота велася в декількох напрямах відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту», «Про фізичну культуру і спорт», Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України».

  Вирішенню завдань фізичного розвитку дітей в дусі відповідального ставлення до власного здоров′я та профілактики захворюваності, сприяли:

– систематичне медико-педагогічне вивчення організації освітнього процесу: здійснення постійного контролю адміністрації за дотриманням рухового режиму протягом дня та розподілом психофізичного навантаження на заняттях з фізкультури.

  Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей.

  Серед багатьох чинників, що забезпечує необхідний рівень фізичного та психічного розвитку дитини, одним з головних, є раціональний режим. Основним принципом правильної організації режиму дня є його відповідність віковим особливостям дошкільника. Вона обумовлюється задоволенням потреб організму у сні, відпочинку, їжі, діяльності, рухах.

  Медичне обслуговування дітей закладу здійснює   медична сестра Савчук Н.В., яка керується Законом України "Про дошкільну освіту",  Законом України "Про санітарне та епідемічне благополуччя населення", Інструкцією з організації охорони життя і здоров'я дітей.

  В нашому закладі у зв’язку із браком приміщення відсутній медичний кабінет і ізолятор. В наявності обладнання та медичний інструмент відповідно до «Переліку до оснащення медичного кабінету ДНЗ» , медична аптечка укомплектована медикаментами на 100% .

  В  закладі проводиться робота щодо антропометричних вимірювань. Дані узагальнюються.  Повторні вимірювання проводяться раз на квартал.

 Постійно проводиться аналіз захворюваності дітей.

  Колектив закладу дошкільної освіти постійно проводить фізкультурно-оздоровчу роботу, загартування з метою зниження захворюваності.        Медичний контроль за станом фізичного виховання в дошкільному навчальному закладі включає: динамічне спостереження за станом здоров’я дітей, контроль за фізичним розвитком дітей, медичний контроль за організацією рухового режиму.

  З метою зниження захворюваності велика увага приділяється загартуванню дітей.  Особлива увага під час загартовуючих процедур приділяється  принципу індивідуального підходу, систематичності, емоційному стану дитини.

  Старша медична сестра проводить серед працівників закладу та батьків вихованців санітарно – просвітницьку роботу: бесіди, санбюлетень, консультації, доповідь на педагогічній раді, доповідь на виробничій нараді, доповідь на батьківських зборах. Проводиться робота з дітьми: спостереження за станом здоров’я та фізичним розвитком дітей, спостереження за організацією рухового режиму, системою загартування.

 

Поточні видатки у 2019-2020 н.р. становлять 514 262 грн.

  А саме:

Заробітна плата                                                                               376 763 грн.

Нарахування на заробітну плату                                                       82 295 грн.

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                  13 997 грн.

Медикаменти та перев’язувальні матеріали                                       1 312 грн.

Продукти харчування                                                                      32 563 грн.

Оплата послуг (крім комунальних)                                                    31 952 грн.                      

 Оплата електроенергії                                                                      19 338 грн.

Оплата природного газу                                                                    16 966 грн.

 

Середня вартість утримання  однієї дитини становить   34 284 грн.

 Для створення оптимальних умов перебування дітей в  закладі матерільно-технічна база постійно удосконалюється і модернізується, а саме в 2019-2020 н.р. було придбано: телевізор, утюг, обігрівач, принтер (за спонсорські кошти), миючі та дезінфікуючі засоби, матеріали для проведення ремонтних робіт.

  Я вдячна всім,  хто допомагає нам  створювати затишок та комфорт для дітей: відділу освіти Жашківської міської ради, батькам, в.о. старости Чернезі І.О., спонсорам: ПП «Аскольд-Агро», ІП «Агро-Вільд Україна».

  Як керівник прагну, щоб наш заклад був для дітей тим місцем, де вони завжди могли б фізично розвиватись,  зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити. Надалі буду робити все, що залежить від мене для забезпечення належних умов життя, навчання і виховання дітей, які відвідують заклад.

  Сподіваюсь на подальшу співпрацю з  батьками, спонсорами, колективом, громадськістю.

 

 

Логін: *

Пароль: *