”Дзвіночок”, Литвинівка
Жашківський район, Черкаська область

Охорона праці

Заходи до Тижня цивільного захисту.

13 – 17.05.2019 року

№з/п

Зміст заходу

Термін проведення

Відповідальний

1

Навчальні заняття з персоналом

Практичні тренування з питань цивільного захисту, здатність діяти під час виникнення надзвичайних ситуацій

13.05

Директор

2

«Дитина та інші люди»

Дидактична гра «Свої – чужі»

Сюжетно-рольова гра «Сім’я»

Читання казки «Вовк і семеро козенят»

 

14.05

Вихователь

3

«Дитина і природа»

Розповідь-бесіда «Стихійні лиха»

Екскурсія в природу (ознайомлення з проблемою забруднення)

Гра «Їстівне-неїстівне»

Гра- моделювання «Землетрус» (правила поведінки під час землетрусу)

15.05

Вихователь

4

«День здоров’я»

Бесіда «Як зберегти здоров’я»

Дидактична гра «Мама захворіла»

Сюжетно-рольова гра «Швидка допомога»

Спортивна розвага «Ми весела дітвора»

16.05

Вихователь

5

«Предметний світ»

Розповідь-бесіда «Що шкідливо» (хімічні речовини, термометр)

Заняття-гра «Допоможи собі сам» (правила реагування на надзвичайні ситуації)

Вивчення правил поведінки з електроприладами та побутовими предметами

17.05

Вихователь

 

План заходів

по ЗДО «Дзвіночок» с. Литвинівка щодо проведення Тижня безпеки дорожнього руху.

06.05.2019 – 10.05.2019 р.

з/п

Зміст заходу

Дата

проведення

Відпові-

дальний

1

Бесіда: «Що ти знаєш про дорожній рух»

Вивчення вірша «Світлофор»

Рухлива гра: «Червоний, жовтий, зелений»

06.05

вихователь

2

Заняття з БЖД «Ми пасажири»

Дидактична гра «Знаки що говорять»

Завдання «Склади із частин дорожній знак»

07.05

вихователь

3

Бесіда «Увага – дорога»

Закріплення знань про проїжджу частину і тротуар

Гра «Найкращий водій»

Консультація для батьків: «Будь дитині прикладом»

08.05

вихователь

4

Піший перехід до перехрестя дороги з метою закріплення правил дорожнього руху.

Конкурс дитячого малюнка «Намалюй дорогу»

09.05

вихователь

5

Ігри дітей на іграшковій дорозі з машинками і дорожніми знаками

Розвага «Подорож  у країну Світлофорію»

10.05

вихователь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План заходів

по ЗДО «Дзвіночок» с. Литвинівка щодо проведення Тижня охорони праці з нагоди Всесвітнього дня охорони праці.

з/п

Зміст заходу

Дата

проведення

Відпові-

дальний

1

Розміщення на сайті звернення Оргкомітету, інформації про відзначення Тижня охорони праці.

22.04.

директор

2

Перевірка відповідності приміщень вимогам гігієни праці та освітньої діяльності

22.04.

директор

медсестра

3

Перевірка своєчасного проходження медичних оглядів працівниками

22.04.

медсестра

4

Зустрічі з трудовим колективом з питань дотримання вимог законодавства про охорону праці.

Протягом тижня

директор

5

Конкурс «Безпечне робоче місце»

23.04.

директор

медсестра

6

Перевірка стану споруд на території дошкільного закладу

24.04.

 

 

директор

 

 

7

Консультація «Перша долікарська допомога при нещасних випадках»

25.04.

 

 

медсестра

 

 

8

Сюжетно-рольові ігри з дітьми:

«Будівництво»

«Лікарня»

 

24.04.

26.04.

 

вихователь

вихователь

9

Заняття: «Моє здоров’я  і його безпека»

 

26.04.

вихователь

10

Бесіди з дітьми: «Небезпечні речі вдома і на вулиці»

«Небезпечні комп’ютерні ігри»

«Як уникнути неприємностей»

«Сам удома»

22.04.

 

24.04

25.04

26.04

вихователь

11

Дидактичні ігри: «Безпечне – небезпечне»

«Корисне – некорисне»

«Червоний, жовтий, зелений»

 

23.04.

24.04

26.04

вихователь

12

Піший перехід до перехрестя дороги з метою закріплення правил дорожнього руху

 

25.04.

вихователь

13

Розгляд на нараді при директору питання «Про підсумки проведення тижня охорони праці в закладі дошкільної освіти»

26.04.

директор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«БЕЗПЕЧНЕ ТА ЗДОРОВЕ МАЙБУТНЄ ПРАЦІ»

 

ЗВЕРНЕННЯ

  Організаційного комітету з підготовки та проведення у 2019 році заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, роботодавців, профспілок, засобів масової інформації, керівників і працівників підприємств, установ та організацій.

  Щороку 28 квітня відповідно до Указу Президента України від 18.08.2006 № 685/2006 у нашій країні відзначають День охорони праці.

  Цьогоріч Україна долучилася до ініціативи Міжнародної організації праці провести заходи до Всесвітнього дня безпеки та гігієни праці під гаслом «Безпечне та здорове майбутнє праці».

  Напередодні свого столітнього ювілею, який відзначають у 2019 році, і під впливом дискусій про майбутнє сфери праці МОП підбиває підсумки багаторічної діяльності, спрямованої на гармонійний  розвиток усіх напрямів цієї сфери, будує плани на майбутнє в контексті глобальних трансформацій щодо таких аспектів, як технології, демографія, організація праці та клімат.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Разом з міжнародною спільнотою Україна визнає, що здорові та безпечні умови праці – це стратегічне завдання, яке стоїть перед державою і бізнесом.

  З огляду на зобов’язання, взяті нашою країною відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої Законом України від 16 вересня 2014 р. № 1678-VII, уряд своїм розпорядженням від 12 грудня 2018 р. № 989-р схвалив Концепцію реформування системи управління охороною праці в Україні (далі – Концепція) і затвердив План заходів щодо її реалізації (далі – План заходів).

  Концепція є основою для запровадження національної системи управління безпекою та гігієною праці, сформованої на принципах запобігання виробничим ризикам та заохочення до створення безпечних і здорових умов праці.

  Реалізація Концепції має забезпечити імплементацію в національне законодавство норм Директиви Ради № 89/391/ЄЕС від 12 червня 1989 р. про впровадження заходів для заохочення вдосконалень у сфері безпеки та охорони здоров’я працівників під час роботи відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

  Упровадження ризикоорієнтованого підходу створить можливості для ратифікації Україною Конвенції № 187 про основи, що сприяють безпеці та гігієні праці, підписаної 15 червня 2006 р., головними принципами якої є:

• визначення виробничих небезпек та оцінка ризиків;

• усунення виробничих ризиків чи небезпек у місцях їх виникнення;

• розвиток національної культури профілактики у сфері безпеки та гігієни праці, яка передбачає інформацію, консультації та підготовку.

Сформована в Україні ризикоорієнтована система управління безпекою та гігієною праці, що ґрунтується на відповідальності роботодавців за забезпечення безпеки і здоров’я працівників у всіх аспектах, пов’язаних з роботою, на зобов’язанні роботодавців постійно пристосовуватися до мінливих обставин, вживати необхідних заходів для створення умов, безпечних для життя і здоров’я працівників, забезпечить ефективну реалізацію прав працівників на безпечні та здорові умови праці.

  Закріплення в національній правовій базі нових принципів управління ризиками створить підґрунтя для побудови ефективної системи комплексного управління безпекою та гігієною праці, розвитку і зміцнення трудового потенціалу нашої країни.

  Надзвичайно важливим для досягнення оптимальних результатів у цьому питанні є вивчення, поширення та впровадження найкращого міжнародного досвіду з оцінки і управління виробничими ризиками не тільки на державному, а й на галузевому та регіональному рівнях.

  У процесі реалізації окреслених завдань найефективнішими заходами будуть інформаційно- роз’яснювальні кампанії, зокрема семінари, круглі столи, конференції тощо. Адже поєднання теоретичних і практичних підходів до вивчення методик оцінки ризиків матиме найбільш дієвий ефект щодо їх успішного впровадження.

  Вектор реформування сфери безпеки та гігієни праці, який визначив уряд і впроваджують Міністерство соціальної політики та Держпраці, передбачає докорінні зміни в підходах до управління охороною праці, що, своєю чергою, можуть спричинити низку труднощів. А втім, тільки в такий спосіб можливо побудувати прогресивну національну систему управління безпекою та гігієною праці.

  Важливо підготуватися до майбутніх змін, правильно спрогнозувати результати реформування та забезпечити впровадження нових принципів управління.

  Сучасна система заохочення до поліпшення безпеки та охорони здоров’я працівників на роботі має враховувати світові тенденції зайнятості населення, розвитку цифрових технологій (автоматизація, робототехніка, інформаційна комп’ютеризація), демографічні показники, економічну глобалізацію, кліматичні зміни та інші чинники, що впливають на стан безпеки та гігієни праці за наявних або нових виробничих ризиків.

  Важко спрогнозувати, які технології існуватимуть у майбутньому, як вони будуть інтегровані в робочі процеси і який вплив – позитивний чи негативний – матимуть на безпеку праці. Тому наша діяльність, що передбачає інноваційні підходи, має бути орієнтована на людину, пріоритетність навчання і постійного розвитку протягом усього життя.

  Закріплення практик щодо постійного навчання з безпеки та гігієни праці може допомогти працівникам і роботодавцям мінімізувати наявні та потенційні виробничі ризики і тим самим поліпшити результати роботи у сфері охорони праці.

  Серйозним викликом для України стало питання трудової міграції, зокрема, професійно підготовленої молоді. Отже, потрібно забезпечити належні умови праці, щоб зупинити відтік трудових ресурсів із країни, зберегти кваліфікований і високоефективний трудовий потенціал. Це сприятиме економічному зростанню та повній зайнятості населення.

  Заходи, присвячені Дню охорони праці в Україні, що пройде під гаслом «Безпечне та здорове майбутнє праці», мають тривати протягом 2019 року й охопити якомога більшу частину працюючих громадян і всі без винятку сфери економічної діяльності.

  Тільки спільними зусиллями можливо виконати завдання, передбачені програмами реформ, і забезпечити конституційне право громадян на гідні умови праці.

  Закликаємо всіх долучитися до проведення заходів з нагоди Дня охорони праці та забезпечити широку інформаційну кампанію.


 

План заходів

по ЗДО «Дзвіночок» с. Литвинівка щодо недопущення ускладнення санітарно-епідеміологічної ситуації .

 

з/п

Зміст заходів

Дата

проведення

Відпові-

дальний

 

1

Взяти під посилений контроль роботу на кухні і виконання санітарно-гігієнічних норм для запобігання виникненню шлунково-кишкових інфекцій

постійно

медсестра

директор

 

2

Посилити контроль за умовами зберігання і термінами реалізації продуктів, що швидко псуються 

постійно

медсестра

 

3

Проводити перевірку якості приготування їжі та відповідного ведення бракеражного журналу

постійно

медсестра

 

4

Слідкувати за температурою в холодильнику і дотриманням сусідста продуктів харчування

постійно

кухар

 

5

Забезпечувати заклад якісними продуктами харчування за наявності відповідних супровідних документів  

постійно

медсестра

директор

 

6

Забезпечити щоденне ретельне обстеження дітей при ранковому прийомі, контроль за станом їх здоров’я протягом дня

постійно

вихователь

медсестра

 

7

Забезпечувати заклад необхідними медикаментами відповідно затвердженого переліку

постійно

медсестра

 

8

Забезпечувати дітей якісною питною водою, яка відповідає гігієнічним нормативам організації питного режиму

постійно

помічник

вихователя

 

9

Проводити санітарно-просвітницьку роботу серед дітей, батьків, персоналу спрямовану на пропаганду здорового способу життя,  здорового харчування, профілактику інфекційних захворювань, дотримання особистої гігієни

постійно

медсестра

вихователь

 

Логін: *

Пароль: *